LANDSCHAPPEN

PROJECTEN

Een klimaatneutrale toekomst voor het veenweidelandschap waarmee de bodemdaling tot het verleden behoort. Een landschap dat bijdraagt aan een beter klimaat, mogelijk gemaakt door de klimaatbewuste maatschappij.

NOVI REGIO VAN DE TOEKOMST

Een stip aan de horizon voor het Flevoland van de toekomst. Dat is de opgave waar we de komende maanden aan gaan werken. Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van de nationale omgevingsvisie. Ik ben als ontwerper onderdeel van het team dat bestaat uit landschapsarchitecten, deskundigen, inspiratoren en een filmmaker. Later meer over dit project.

ONDERZOEK RECREATIE MAASHEGGEN

Later meer over dit project.

PRIJSVRAAG BROOD EN SPELEN

In de lente van 2018 heb ik deelgenomen aan de prijsvraag Brood en Spelen waarbij ik met diverse samenwerkende partijen een visie heb gemaakt op een duurzame ontwikkeling van de Maasheggen. Later meer over dit project, tot die tijd kunt u meer over dit project vinden op de website van de prijsvraag Brood en Spelen